Tag Archives: เบอร์สวย

เบอร์สวย

เบอร์สวย มีแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่

หลาย ๆ คนอาจจะมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปในเรื่องของตัวเลขทั้งเลขทะเบียนบ้าน เลขทะเบียนรถยนต์ แม้กระทั่ง เบอร์สวย บางคนเชื่อว่าถ้ามีแล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้น การงานเจริญก้าวหน้า มีโชคมีลาภ แต่บางคนอาจจะบอกว่างมงาย ไร้สาระ อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน ต่อให้ใครมีสุดยอดเบอร์สวยอยู่ในมือแล้วไม่ทำงานล่ะก็มันก็ไม่มีทางรวยหรือจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้หรอกจริงไหม